3 - 5 october
2018

Scientific Committee

Gilmanov Aleksandr Zhanovich, Ufa.

Godkov Mikhail Andreevich, Chairman, Moscow.

Gushchin Aleksandr Evgenyevich, Moscow.

Dolgikh Tatyana Ivanovna, Omsk.

Lyang Olga Viktorovna, Moscow.

Malakhov Vladimir Nikolayevich, Moscow.

Moshkin Aleksey Vladimirovich, Moscow.

Pervushin Yuriy Vladislavovich, Stavropol.

Prosekova Elena Viktorovna, Vladivostok.

Roytman Aleksandr Polyevich, administrative secretary, Moscow.

Steriopolo Nika Aleksandrovna, executive secretary, Moscow.

Tarasenko Olga Anatolyevna, Moscow.

Tartakovsky Igor Semenovich, Moscow.

Titov Vladimir Nikolayevich, Moscow.

Tsvirenko Sergey Vasilyevich, Yekaterinburg.

Shibanov Aleksandr Nikolayevich, Moscow.

Shcherbo Sergey Nikolayevich, Moscow.