SEPTEMBER 11-13
2019

Scientific Committee

Verchinina Marina Germanovna, Moscow

Gilmanov Aleksandr Zhanovich, Ufa.

Godkov Mikhail Andreevich, Chairman, Moscow.

Dolgikh Tatyana Ivanovna, Omsk.

Dolgov Vladimir Vladimirovich, Moscow.

Evgina Svetlana Alexandrovna, Moscow.

Kozina Olga Vladimirovna, Petropavlovsk-Kamchatskiy.

Kushlinskiy Nikolayi Evgenievich, Moscow.

Malakhov Vladimir Nikolayevich, Moscow.

Moshkin Aleksey Vladimirovich, Moscow.

Pervushin Yuriy Vladislavovich, Stavropol.

Prosekova Elena Viktorovna, Vladivostok.

Pushkin Alexander Sergeevich, Moscow.

Sveschinskyi Michael Lvovich, Moscow

Steriopolo Nika Aleksandrovna, Moscow.

Tarasenko Olga Anatolyevna, Moscow.

Tartakovsky Igor Semenovich, Moscow.

Tvorogova Mariya Glebovna, Moscow.

Titov Vladimir Nikolayevich, Moscow.

Fadin Dmirtiy Vadimovich, Moscow.

Tsvirenko Sergey Vasilyevich, Yekaterinburg.

Shamanskyi Maxim Borisovich, Moscow.

Shibanov Aleksandr Nikolayevich, Moscow.

Shcherbo Sergey Nikolayevich, Moscow.

Emanuel Vladimir Leonidovich, Saint-Petersburg